RAPORT BIEŻĄCY 36/2022
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka", Bio Planet) informuje, iż w dniu 27 października zakończył przegląd opcji strategicznych i w wyniku zakończonego przeglądu w dniu 27 października 2022 r. zawarł umowę przedwstępną z Naturavena Sp. z o.o. – firmą prowadzącą działalność w zakresie importu, produkcji oraz dystrybucji żywności w Polsce.

W wyniku umowy zawartej przez Bio Planet S.A. z Naturaveną Sp. z o.o.: - w pierwszych dniach grudnia 2022 roku nastąpi odkup wybranych elementów majątku przez Bio Planet od Naturaveny. Będą to między innymi towary handlowe, środki trwałe, bazy danych oraz logotypy wszystkich marek należących do Naturaveny, - od grudnia 2022 roku działalność w zakresie produkcji oraz dystrybucji hurtowej towarów pod markami należącymi obecnie do Naturaveny realizowana będzie przez Bio Planet.

Z tytułu zawartych umów Bio Planet spodziewa się wzrostu przychodów w 2023 roku o około 30 mln zł. Dzięki planowanemu zakupowi nowych marek Bio Planet spodziewa się pozyskania wielu nowych odbiorców i dostawców oraz zwiększenia swojej oferty towarowej o około 400 produktów.

Końcowe umowy zostaną zawarte w pierwszych dniach grudnia 2022 r. i w tym samym czasie zostanie określona ich ostateczna wartość, która jest uzależniona od inwentaryzacji towarów, które będą podlegać zakupowi. Bio Planet będzie informować o postępach w realizacji powyższych umów.

Transakcja z Naturaveną zostanie zrealizowana ze środków własnych Bio Planet.

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=406410&title=Informacja