RAPORT BIEŻĄCY 37/2022
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc październik 2022 r. osiągnęła 16,8 mln złotych, co stanowi 4 % wzrostu w stosunku do sprzedaży w październiku 2021 r., która wyniosła 16,2 mln zł.

Narastająco po pierwszych dziesięciu miesiącach 2022 r. sprzedaż osiągnęła 165,6 mln zł i jest niższa o 1 % od sprzedaży osiągniętej w pierwszych dziesięciu miesiącach 2021 r., która wynosiła 167,6 mln zł.


Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=406905&title=Informacja