RAPORT BIEŻĄCY 38/2022
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, iż w dniu 2 grudnia 2022 roku otrzymał od Organic Farma Zdrowia S.A. powiadomienia o transakcjach na akcjach Bio Planet S.A., o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Treść powiadomień w załączeniu.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nią związanej.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Zawiadomienie_OFZ_02_12_2022_r.pdf
Zawiadomienie_OFZ_02_12_2022_r_nr_2.pdf

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=408367&title=Powiadomienia+o+transakcjach+na+akcjach+Sp%C3%B3%C5%82ki.