RAPORT BIEŻĄCY 39/2022
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc listopad 2022 r. osiągnęła 18,3 mln złotych i jest niższa 8 % w stosunku do sprzedaży w listopadzie 2021 r., która wyniosła 19,9 mln zł.

Narastająco po jedenastu miesiącach 2022 r. sprzedaż osiągnęła 183,9 mln zł i jest niższa o 2 % od sprzedaży osiągniętej po jedenastu miesiącach 2021 r., która wynosiła 187,5 mln zł.

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=408369&title=Informacja+o+miesi%C4%99cznych+przychodach+ze+sprzeda%C5%BCy+za+listopad+2022+rok.