RAPORT BIEŻĄCY 4/2015
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku:

Raport kwartalny jednostkowy za I kw. 2015 roku: 14 maja 2015 r.
Raport kwartalny jednostkowy za II kw. 2015 roku: 7 sierpnia 2015 r.
Raport kwartalny jednostkowy za III kw. 2015 roku: 16 listopada 2015 r.
Raport roczny jednostkowy za 2014 rok: 12 maja 2015 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu