RAPORT BIEŻĄCY 4/2019
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za styczeń 2019 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

 1. Sprzedaż za miesiąc styczeń 2019 r. osiągnęła 13,3 mln złotych, co stanowi 12% wzrostu w stosunku do sprzedaży w styczeń 2018 r., która wyniosła 11,7 mln zł.
 2. W styczniu Spółka wprowadziła około 100 nowych produktów do oferty, m.in: makaron z czerwoną soczewicą penne i makaron z czerwoną soczewicą spaghetti włoskiej firmy Alce Nero, jogurty owocowe firmy Sobbeke; syrop kokosowy pod marką Bio Planet oraz nowe gramatury dla produktów: ryż jaśminowy pełnoziarnisty, kaszka kukurydziana, gryka ekspandowana, mąka owsiana wysokobłonnikowa pod marką Bio Planet.
 3. W styczniu uruchomiony został nowy czwarty dzień dostaw do Lublina (w środy). Dzięki temu klienci z województwa lubelskiego uzyskają lepszy dostęp do produktów świeżych z oferty Bio Planet.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 1. Do 14 marca 2019 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za luty 2019 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 1. Raporty EBI:
  1. 1/2019 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r. - opublikowany dnia 11 stycznia 2019r.
  2. 2/2019 Raport miesięczny za grudzień 2018 r. – publikowany dni 14 stycznia 2019 r.

 2. Raporty ESPI:
  1. 5/2018 Zawiadomienie osoby zobowiązane – opublikowany 31 grudnia 2018 r.
  2. 6/2018 Zawiadomienie osoby zobowiązanej – sprostowanie – opublikowany 31 grudnia 2018 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport nr 4/2019
Bio Planet SA raport miesięczny za styczeń 2019 r.