RAPORT BIEŻĄCY 4/2020
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączeniu listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Akcjonariusze posiadający 5% na ZWZ Bio Planet S.A. 24.06.2020