RAPORT BIEŻĄCY 4/2021
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączeniu listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu.

Raport 4/2021

Lista_Akcjonariuszy_posiadajacych_co_najmniej_5_glosow_na_ZWZ_Bio_Planet_S.A._w_dniu_9_maja_2019_r.pdf