RAPORT BIEŻĄCY 4/2023

Zarząd Bio Planet S.A. _"Spółka"_ w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc luty 2023 r. osiągnęła 20,2 mln złotych i jest wyższa o 11 % w stosunku do sprzedaży w lutym 2022 r., która wyniosła 18,3 mln zł.

Sprzedaż narastająco po 2 miesiącach 2023 r. osiągnęła 42,2 mln złotych i jest wyższa o 21 % w stosunku do sprzedaży po 2 pierwszych miesiącach 2022 r., która wyniosła 35,0 mln zł.

ESPI_raport_nr_4_2023_Informacja_o_miesiecznych_przychodach_ze_sprzedazy_za_luty_2023_r

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=415327&title=Informacja+o+miesi%C4%99cznych+przychodach+ze+sprzeda%C5%BCy+za+luty+2023+rok