RAPORT BIEŻĄCY 42/2022
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, iż w dniu 14 grudnia 2022 roku otrzymał od Organic Farma Zdrowia S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Bio Planet S.A., o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia w załączeniu.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nią związanej.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Zawiadomienie_OFZ_2022-12-14.pdf
https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=408798&title=Powiadomienia+o+transakcjach+na+akcjach+Sp%C3%B3%C5%82ki.