RAPORT BIEŻĄCY 44/2022
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2022 roku otrzymał od Organic Farma Zdrowia S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Bio Planet S.A., o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia w załączeniu.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nią związanej.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

ESPI_raport_nr_44_2022_Informacja_o_umowach_zawartych_ze_Smakiem_Natury
https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=409615&title=Informacja+o+umowach+zawartych+z+firm%C4%85+Smak+Natury+Sp.+z+o.o#hyxq68qa41