RAPORT BIEŻĄCY 5/2015
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za marzec 2015 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


pdf Bio Planet S.A. raport miesieczny marzec 2015