RAPORT BIEŻĄCY 5/2017
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za luty 2017 r.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
  1. Sprzedaż za miesiąc luty 2017 r. osiągnęła 11,0 mln złotych, co stanowi 18% wzrostu w stosunku do sprzedaży w lutym 2016 r., która wynosiła 9,3 mln zł.
  2. W lutym 2017 r. Spółka wprowadziła około 40 nowych produktów do oferty - m.in. ekologiczne makarony dietetyczne Konjac pod marką Better Than Foods.
  3. W lutym 2017 r. uruchomiono punkt przeładunkowy w Oleśnicy koło Wrocławia. Otwarcie czwartego punktu przeładunkowego umożliwi lepsze zaopatrzenie klientów na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego oraz lubuskiego. Spółka nie planuje otwierania kolejnych punktów przeładunkowych w przeciągu kolejnych kilku lat.
  4. Spółka pozyskała przedstawiciela handlowych na terenie województwa śląskiego. Tym samym liczba przedstawicieli handlowych Bio Planet wzrosła do piętnastu.
  5. Spółka wystawiła się na Targach Biofach w Norymberdze – największej imprezie targowej w Europie poświęconej żywności bio. Przedstawiciele Spółki skoncentrowali się na poprawieniu warunków handlowych z obecnymi dostawcami i odbiorcami oraz na poszukiwaniu potencjalnych nowych produktów i kontrahentów.
  6. Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu w dniu 13 maja 2017 r. w Warszawie targów wewnętrznych Bio Planet skierowanych wyłącznie do obecnych Dostawców i Odbiorców Firmy. Targi mają na celu promocję produktów dystrybuowanych przez Bio Planet wśród właścicieli i managerów sklepów ekologicznych z całej Polski. Targi są elementem strategii firmy ukierunkowanej na umacnianie rozpoznawalności brandów żywności ekologicznych dystrybuowanych przez Spółkę.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
  1. Do 14 kwietnia 2017 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za marzec 2017 r.
  2. W dniu 28 kwietnia 2017 r. opublikowany zostanie raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2017 r.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
  1. 4/2017 Raport miesięczny za styczeń 2017 r. - opublikowany dnia 14 lutego 2017 r.
  2. 3/2017 Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. - opublikowany dnia 10 lutego 2017 r.

2. Raporty ESPI:
Nie było publikowanych raportów w wymienionym okresie.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 5/2017
Bio Planet SA raport miesięczny za luty 2017 r.