RAPORT BIEŻĄCY 5/2018
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, iż otrzymał od osób zobowiązanych zawiadomienia o transakcjach na akcjach Bio Planet S.A. Treść zawiadomień w załączeniu.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 5/2018