RAPORT BIEŻĄCY 5/2023
Zarząd Bio Planet S.A. _"Spółka"_ w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.


Sprzedaż za miesiąc marzec 2023 r. osiągnęła 26,0 mln złotych i jest wyższa o 22 % w stosunku do sprzedaży w marcu 2022 r., która wyniosła 21,3 mln zł.
W marcu 2023 r. Spółka zrealizowała rekord sprzedaży miesięcznej.
Sprzedaż narastająco po 3 miesiącach 2023 r. osiągnęła 68,2 mln złotych i jest wyższa o 21 % w stosunku do sprzedaży po pierwszych 3 miesiącach 2022 r., która wyniosła 56,3 mln zł.https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=416979&title=Informacja+o+miesi%C4%99cznych+przychodach+ze+sprzeda%C5%BCy+za+marzec+2023+rok.

ESPI raport nr 5 2023 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za marzec 2023 r