RAPORT BIEŻĄCY 6/2018
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, iż otrzymał od osoby zobowiązanej sprostowanie do zawiadomienia o transakcjach na akcjach Bio Planet S.A. zawartych w dniu 28 grudnia 2018 r. Sprostowanie dotyczy pozycji 4.d) powiadomienia. Treść sprostowanego powiadomienia w załączeniu.

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 6/2018