RAPORT BIEŻĄCY 6/2020
Zarząd Bio Planet S.A. informuje o podpisaniu w dniu 29 lipca 2020 r. umowy o kredyt inwestycyjny w Santander Bank Polska S.A., udzielonym na okres od 29.07.2020 r. do 31.03.2026 r., w wysokości 6,7 mln PLN. Kredyt oprocentowany jest według stawki WIBOR powiększony o marżę banku.
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie inwestycji związanej z budową nowej hali logistyczno-magazynowej.
Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka oraz zastaw rejestrowy zostały dostosowane do nowych wymogów wynikających z podpisanej umowy kredytowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 6/2020