RAPORT BIEŻĄCY 6/2021
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za luty 2021 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż w lutym 2021 r. osiągnęła 17,4 mln złotych, co stanowi 11% wzrostu w stosunku do sprzedaży w lutym 2020 r., która wyniosła 15,7 mln zł.
2. W lutym Spółka wprowadziła około 150 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych produktów wprowadzono do oferty m. in. włoskie pieczywo chrupkie marki La Buona Terra. Poszerzyliśmy ofertę pod marką Bio Planet i Biominki.
3. W lutym Spółka uruchomiła maszynę do paczkowania świeżych warzyw i owoców, której koszt wynosił 0,3 mln. W lutym Spółka uruchomiła dodatkową trasę do Świnoujścia co zapewni klientom częstsze dostawy i lepszą dostępność świeżej żywności ekologicznej z oferty Bio Planet.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 12 kwietnia 2021 r. opublikowany zostanie raport roczny jednostkowy za 2020 r.
2. Do 14 kwietnia 2021 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za marzec 2021 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 4/2021 Raport miesięczny za styczeń 2021 r. – opublikowany dnia 12 lutego 2021 r.
2. 5/2021 Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – opublikowany dnia 12 lutego 2021 r.

2. Raporty ESPI:
1. Brak komunikatów.


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport bieżący 6/2021

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=178677&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+luty+2021+r