RAPORT BIEŻĄCY 6/2024

Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości zasad funkcjonowania Spółki, w dniu 15 marca 2024 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu przez Spółkę informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Stosowane przez Spółkę zasady Dobrych Praktyk dostępne są w załączniku do niniejszego komunikatu oraz na stronie:
https://bioplanet.pl/DokumentySpolki


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


RAPORT BIEŻĄCY 6/2024

ESPI raport nr 6 2024 Zawiadomienie o zatwierdzeniu przez Spółkę zasad stosowania Dobrych Praktyk.pdf

Bio Planet S.A. - Dobre praktyki 2024-03-15.pdf