RAPORT BIEŻĄCY 7/2018
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za marzec 2018 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  1. Sprzedaż za miesiąc marzec 2018 r. osiągnęła 13,2 mln złotych, co stanowi 7% wzrostu w stosunku do sprzedaży w marcu 2017 r., która wyniosła 12,3 mln zł. W całym pierwszym kwartale 2018 r. przychody osiągnęły 35,5 mln zł, co stanowi 4% wzrostu w stosunku do przychodów za I kwartał 2017 r., które wynosiły 34,1 mln zł.
  2. W dniu 3 marca 2018 r. w warszawskim centrum wystawienniczym EXPO XXI odbyły się Targi Bio Planet (targi wewnętrzne b2b). Około 100 dostawców Bio Planet miało możliwość zaprezentowania produktów z oferty Bio Planet właścicielom i menedżerom specjalistycznych sklepów z żywnością ekologiczną. Zamiarem Bio Planet jest organizowanie targów wewnętrznych raz w roku w celu promowania produktów dystrybuowanych przez Spółkę wśród jej głównych odbiorców.
  3. W marcu Spółka wprowadziła około 60 nowych produktów do oferty, m.in. francuskie pieluszki dla niemowląt firmy Tido006F.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 maja 2018 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za kwiecień 2018 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 5/2018 Raport miesięczny za luty 2017 r. - opublikowany dnia 14 marca 2018 r.

2. Raporty ESPI:
Brak komunikatów

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport nr 7/2018
Bio Planet SA raport miesięczny za marzec 2018 r.