RAPORT BIEŻĄCY 7/2019
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za marzec 2019 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

 1. Sprzedaż za miesiąc marzec 2019 r. osiągnęła 14,6 mln złotych, co stanowi 10% wzrostu w stosunku do sprzedaży w marcu 2018 r., która wyniosła 13,2 mln zł. W całym pierwszym kwartale 2019 r. przychody osiągnęły 40,4 mln zł, co stanowi 14% wzrostu w stosunku do przychodów za I kwartał 2018 r., które wynosiły 35,5 mln zł.
 2. W dniu 23 marca 2019 roku w hali Expo XXI w Warszawie odbyła się kolejna edycja wewnętrznych Targów Bio Planet. W targach wzięło udział ponad 100 wystawców z Polski jak i z zagranicy. Targi odwiedziło kilkuset właścicieli, managerów i pracowników sklepów z żywnością ekologiczną z całej  Polski. Następna edycja wewnętrznych Targów Bio Planet odbędzie się 14 marca 2020 roku.
 3. W marcu Spółka wprowadziła około 120 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych firm wprowadziliśmy do oferty m.in. produkty pod marką Jody Day (polski producent ekologicznych probiotyków). Pod marką Bio Planet wprowadziliśmy Ksylitol w różnych gramaturach oraz pod marką własną Bio Europa wprowadziliśmy karob.
 4. W marcu Spółka wprowadziła do oferty kilkanaście nowych rodzajów świeżych warzyw i owoców. Spółka nadal intensywnie pracuje nad poszerzaniem oferty i dostępności produktów z tej kategorii.
 5. W marcu Spółka wydała kolejny 8 numer bezpłatnego kwartalnika Gotujwstlueko.pl poświęconego żywności ekologicznej. Kwartalnik jest dystrybuowany przez ok 450 sklepów z żywnością ekologiczną na terenie całej Polski.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 1. Do 14 maja 2019 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za kwiecień 2019 r.
 2. 15 maja 2019 r. – opublikowany zostanie raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2019 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 1. Raporty EBI:
  1. 5/2019 Raport miesięczny za luty 2019 r. - opublikowany dnia 14 marca 2019 r.
 2. Raporty ESPI:
  1. Brak komunikatów

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.

Raport nr 7/2019
Bio Planet SA raport miesięczny za marzec 2019 r.