RAPORT BIEŻĄCY 7/2023
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, że w dniu 19 kwietnia 2023 roku w ramach Konsorcjum z przedsiębiorcą Putka Sp. z o.o. podpisał umowę o przyznanie dotacji w wysokości 1.463.335,08 zł z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie zwanym dalej "KOWR". Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizowany program prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla wsparcia działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, poprawy konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, prowadzące do realizacji celów.

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=417845&title=Podpisanie+umowy+o+dotacj%C4%99+z+Krajowym+O%C5%9Brodkiem+Wsparcia+Rolnictwa

ESPI_Raport_nr_7_2023_Podpisanie_umowy_o_dotacje_z_Krajowym_Osrodkiem_Wsparcia_Rolnictwa