RAPORT BIEŻĄCY 7/2024

Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc marzec 2024 r. osiągnęła 27,7 mln złotych i jest wyższa o 7 % od sprzedaży w marcu 2023 r., która wynosiła 25,9 mln zł. W marcu 2024 r. Spółka zrealizowała rekord sprzedaży miesięcznej.

Rekordowa sprzedaż została osiągnięta pomimo niewielkiej liczby dni roboczych w marcu 2024 r. (21 dni roboczych w marcu 2024 r. w stosunku do 23 dni roboczych w marcu 2023 roku).

Sprzedaż narastająco po 3 miesiącach 2024 r. osiągnęła 77,1 mln złotych i jest wyższa o 12 % w stosunku do sprzedaży po 3 pierwszych miesiącach 2023 r., która wyniosła 69,0 mln zł.Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY 7/2024

ESPI raport nr 7 2024 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za marzec 2024 r.pdf