RAPORT BIEŻĄCY 8/2022
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje
również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc luty 2022 r. osiągnęła 18,3 mln złotych, co stanowi 5 % wzrostu w stosunku do sprzedaży w lutym 2021 r., która wyniosła 17,5 mln zł.
Narastająco po 2 pierwszych miesiącach 2022 r. sprzedaż osiągnęła 35,0 mln zł i jest niższa o 0,3 % od sprzedaży osiągniętej w 2 pierwszych miesiącach 2021 r., która wynosiła 35,1 mln zł.

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=391879&title=Informacja+o+miesi%C4%99cznych+przychodach+ze+sprzeda%C5%BCy+za+luty+2022+rok.