RAPORT BIEŻĄCY 8/2023

Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc kwiecień 2023 r. osiągnęła 21,0 mln złotych i jest wyższa o 26 % w stosunku do sprzedaży w kwietniu 2022 r., która wynosiła 16,7 mln zł.

Sprzedaż narastająco po 4 miesiącach 2023 r. osiągnęła 89,2 mln złotych i jest wyższa o 22 % w stosunku do sprzedaży po pierwszych 4 miesiącach 2022 r., która wynosiła 72,9 mln zł.


https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=419145&title=Informacja+o+miesi%C4%99cznych+przychodach+ze+sprzeda%C5%BCy+za+kwiecie%C5%84+2023+rok.

ESPI_raport_nr_8_2023_Informacja_o_miesiecznych_przychodach_ze_sprzedazy_za_kwiecien_2023_r.docx