RAPORT BIEŻĄCY 8/2024
Zarząd Bio Planet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 25 kwietnia 2024 r. aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”) z Santander Bank Polska S.A.

Na podstawie zawartego Aneksu Bank wydłużył Spółce do dnia 30 kwietnia 2025 r. dostępność kredytu w rachunku bieżącym o wartości 13.500.000 zł udzielonego na podstawie umowy zawartej dnia 12 czerwca 2014 roku.

Pozostałe główne warunki finansowe kredytu inwestycyjnego nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków rynkowych w tego rodzaju umowach i nie uległy one istotnym zmianom.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


RAPORT BIEŻĄCY 8/2024

ESPI raport nr 8 2024 Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym.pdf