RAPORT BIEŻĄCY 9/2015
Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2015 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Bio Planet S.A. raport miesięczny 04.2015