RAPORT BIEŻĄCY 9/2018
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za kwiecień 2018 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

  1. Sprzedaż za miesiąc kwiecień 2018 r. osiągnęła 10,0 mln złotych, co stanowi 2% spadku w stosunku do sprzedaży w kwiecień 2017 r., która wyniosła 10,2 mln zł.
  2. Spółka pozytywnie przeszła audyt certyfikujący firmy Agro Bio Test.
  3. Spółka wystawiła się na warszawskich targach żywności World Food.
  4. W kwietniu Spółka wprowadziła około 100 nowych produktów do oferty, m.in. włoskie wegańskie wędliny bio. W ramach marki Bio Raj Spółka wprowadziła serię produktów oznaczonych logo Produkt Polski, które w składnikach mają produkty rolnictwa ekologiczne wyłącznie polskiego pochodzenia.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 czerwca 2018 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za maj 2018 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
1. 8/2018 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - opublikowany dnia 27 kwietnia 2018 r.
2. 7/2018 Raport miesięczny za marzec 2017 r. - opublikowany dnia 12 kwietnia 2018 r.
3. 6/2018 Raport roczny za 2017 r. - opublikowany dnia 12 kwietnia 2018 r.

2. Raporty ESPI:
1. 2/2018 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - opublikowany dnia 27 kwietnia 2018 r.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport nr 9/2018
Bio Planet SA raport miesięczny za kwiecień 2018 r.