RAPORT BIEŻĄCY 9/2019
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 9 maja 2019 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport 9/2019