RAPORT BIEŻĄCY 9/2021
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, iż w dniu 11 września 2021 roku otrzymał od Pana Sylwestra Strużyny osoby pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu Bio Planet S.A. powiadomienia o transakcjach na akcjach Bio Planet S.A., o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomień w załączeniu.


Jednocześnie Spółka informuje, że przekroczenie progu 5.000 euro przez p. Sylwestra Strzyżynę koniecznego do złożenia powiadomienia o transakcjach na akcjach nastąpiło w dniu 10 września 2021 roku.


Podstawa Prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


powiadomienie_o_transakcjach.pdf

Raport nr 9/2021