RAPORT BIEŻĄCY 9/2024
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, w załączeniu przekazuje comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w raporcie okresowym.

Sprzedaż za miesiąc kwiecień 2024 r. osiągnęła 22,0 mln złotych i jest wyższa o 5 % od sprzedaży w kwietniu 2023 r., która wynosiła 21,0 mln zł.


Sprzedaż narastająco po 4 miesiącach 2024 r. osiągnęła 99,1 mln złotych i jest wyższa o 10 % w stosunku do sprzedaży po 4 pierwszych miesiącach 2023 r., która wyniosła 90,0 mln zł.Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2024 r.

ESPI raport nr 9 2024 Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2024 r.pdf