RAPORT OKRESOWY 11/2020
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 5 pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Raport nr 11/2020
Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2020 r.