RAPORT OKRESOWY 12/2021
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2021 r.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 12/2021

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=180642&title=Raport+kwartalny+za+I+kwarta%C5%82+2021+r.