RAPORT OKRESOWY 15/2018
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2018 r.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Raport nr 15/2018
Bio Planet SA raport kwartalny za II kw. 2018 r.