RAPORT OKRESOWY 19/2019
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Raport nr 19/2019
Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.