RAPORT OKRESOWY 19/2020
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 5 pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 19/2020
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=169728&title=Raport+za+II+kwarta%C5%82+2020+r.