RAPORT OKRESOWY 22/2021

Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2021 r.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes ZarząduRaport nr 22/2021

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=184989&title=Raport+kwartalny+za+II+kwarta%C5%82+2021+r.