RAPORT OKRESOWY 23/2021

Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF skorygowany raport kwartalny za II kwartał 2021 r., zmianie uległ bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych. Natomiast przychody ze sprzedaży i  zysk netto nie uległy zmianie w stosunku do wersji wcześniej publikowanej.

 

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

 
Raport nr 23/2021

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=185603&title=Raport+kwartalny+za+II+kwarta%C5%82+2021+r.