RAPORT OKRESOWY 24/2015
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2015 r.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Bio Planet SA raport za III kw. 2015 r.