RAPORT OKRESOWY 31/2021
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF skorygowany raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2021 r., raport został uzupełniony o bilans.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Bio Planet SA raport za III kw. 2021 - korekta
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=189878&title=Raport+kwartalny+za+III+kwarta%C5%82+2021+r.+%E2%80%93+korekta