RAPORT OKRESOWY 4/2016
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu


Bio Planet SA raport za IV kw. 2015 r.