RAPORT OKRESOWY 7/2021
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączonym pliku PDF skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 5 pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Raport nr 7/2021

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=179191&title=Raport+Bio+Planet+S.A.+za+IV+kwarta%C5%82+2020+roku+skorygowany