RAPORT ROCZNY 2022
Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje w załączniku Raport Roczny jednostkowy za rok obrotowy 2022.

PODSTAWA PRAWNA:
§ 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=417970

List_Prezesa_Zarzadu_Bio_Planet_S.A.xhtml
Ocena_Rady_Nadzorczej_Bio_Planet_S.A._z_badania_sprawozdania_finansowego_za_2022_r.xhtml
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Bio_Planet_S.A.xhtml
Oswiadczenie_Zarzadu_Bio_Planet_S.A._ws_bieglego_rewidenta
Oswiadczenie_Zarzadu_Bio_Planet_S.A._ws_rzetelnosci_sprawozdania_finansowego_za_rok_2022_r.xhtml
Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta.xhtml
Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_Bio_Planet_S.A_za_2022_r.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_bio_Planet_S.A.xhtml