RAPORT BIEŻĄCY 15/2021
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strużyna - Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik - Wiceprezes Zarządu

Uchwaly_podjete_na_ZWZ_z_dnia_22_czerwca_2021_r_cz1.pdf
Uchwaly_podjete_na_ZWZ_z_dnia_22_czerwca_2021_r_cz2.pdf
Uchwaly_podjete_na_ZWZ_z_dnia_22_czerwca_2021_r_cz3.pdf
Uchwaly_podjete_na_ZWZ_z_dnia_22_czerwca_2021_r_cz4.pdf

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=182914&title=Tre%C5%9B%C4%87+uchwa%C5%82+podj%C4%99tych+przez+ZWZ+Bio+Planet+S.A.+w+dniu+22+czerwca+2021+roku.