RAPORT BIEŻĄCY 5/2019
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za luty 2019 r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Sprzedaż za miesiąc luty 2019 r. osiągnęła 12,5 mln złotych, co stanowi 18% wzrostu w stosunku do sprzedaży w lutym 2018 r., która wyniosła 10,6 mln zł.
2. W lutym Spółka wprowadziła około 102 nowe produkty do oferty, m.in: oliwki czarne kalamata bez pestek pod marką Bio Verde, produkt sojowy do smarowania pod marką Vitaquell, budynie bezglutenowe o smaku czekoladowym i waniliowym pod marką Natur Compaginie. Nowością jest wprowadzenie do oferty nabiałowych produktów łotewskiej firmy Baltais oraz firmy Helpa oferującej kaszki dla niemowląt. Pod marką własną Bio Raj Spółka wprowadziła suszone: maliny, truskawki, czarną porzeczkę, natomiast pod marką Bio Planet kaszkę jaglaną.
3. W lutym Spółka po raz kolejny wystawiała się na targach Biofach w Norynberdze – największej imprezie targowej w Europie poświęconej żywności bio. Przedstawiciele Spółki skoncentrowali się na poszukiwaniu potencjalnie nowych dostawców produktów przede wszystkim świeżych warzyw i owoców, oraz na poprawie warunków handlowych z obecnymi dostawcami. 4. W lutym Spółka uruchomiła dodatkowe trasy dostaw w kierunku Piaseczna, Kielc i Olsztyna.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. 5 kwietnia 2019 r. – opublikowany raport roczny jednostkowy za 2018 r.
2. Do 12 kwietnia 2019 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za marzec2019 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:
3. 3/2019 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – opublikowany 14 lutego 2019 r.
4. 4/2019 Raport miesięczny za styczeń 2019 r. – publikowany dni 14 lutego 2019 r.

2. Raporty ESPI:
1. brak

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych.


Raport nr 5/2019
Bio Planet SA raport miesięczny za luty 2019 r.